UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

22.02.2018 08:40

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

ŽÁDÁME TÍMTO RODIČE, KTEŘÍ CHTĚJÍ SLEDOVAT SVÉ DĚTI PŘI PLAVECKÉ VÝUCE, ABY SE PŘI VSTUPU DO PROSTORU BAZÉNU
PŘEVLÉKALI DO SPORTOVNÍHO ÚBORU (KRAŤASE , TRIČKO A PLÁŽOVKY)

JSME OPRAVDU RÁDI ZA VÁŠ ZÁJEM O PLAVÁNÍ DĚTÍ, ALE NÁŠ KRYTÝ PLAVECKÝ BAZÉN NENÍ STAVEBNĚ PŘIZPUSOBEN PRO PŘÍTOMNOST VEŘEJNOSTI (TRIBUNY) A
I PŘESTO VÁM VSTUP UMOŽNÍME, ALE JSME NUCENI DODRŽOVAT USTANOVENÍ ZÁKONA č.258/2000 Sb. a VYHLÁŠKY MZ č. 238/2011 Sb., VYHL. MZ.č.134/2004 Sb. ZÁKONA č.185/2001 Sb. a ZÁKONA č.120/2002 Sb.

DĚKUJEME VÁM.

Kontakt

Sportovní zařízení města Hustopeče Brněnská 526/50
Hustopeče
69301

IČ: 499 63 147
702 204 660
krytý bazén a letní koupaliště
spozam@hustopece.cz